Partnerschapsprogramma's

Ambachtsman in de bouw

Over dit programma

De bouwsector is een van de meest diverse en lonende sectoren ter wereld. Het programma bereidt studenten voor op een zinvolle baan op verschillende gebieden. De belangrijkste soorten constructies zijn gegroepeerd in de volgende categorieën:

  1. Bouw-constructie en reconstructie van residentiële en commerciële gebouwen.
  2. Highway, Utilities and Land Development-constructie en reconstructie van het volgende: grote en kleine snelwegen, onderverdelingen, bruggen, dammen, tunnels en vliegvelden, ondergrondse nutsvoorzieningen (telefoon en elektriciteit), leidingsystemen (aardolie, water, riolering, aardgas en verzameling systemen).
  3. Milieusanering en activiteiten die verband houden met het volgende; asbestverwijdering, ontsmetting en sloop van nucleaire installaties, verwijdering van gevaarlijk afval, vermindering van lood, vergunningplichtige besloten ruimtes, erosiebestrijding

Cursussen bouwambachtsarbeider

CursusnummerNaamKredietGrade niveau
pcl300Ambachtelijke bouwvakkers 1124Grade 11
pcl400Ambachtelijke bouwvakkers 1224Grade 12
pcl405Bouw Ambachtslieden Coöperatief Onderwijs 1212Grade 12
Meteen naar de inhoud