Titel 1

Het titel I-programma van de Essex North Shore Agricultural & Technical School ondersteunt studenten die een op onderzoek gebaseerd, gemengd leer-, lees- en wiskunde-interventieprogramma gebruiken dat zich richt op de ontwikkeling van geletterdheid en rekenvaardigheid door studenten, samen met academische woordenschat en vloeiendheid. Momenteel bedient ons Titel I-programma studenten van de negende en tiende klas die onder de vaardigheidsnormen lezen. Het doel van het programma is om studenten te helpen efficiënt te worden in lezen en wiskunde, zodat ze volledig kunnen deelnemen aan lessen in academisch en technisch beroepsonderwijs.

Titel I is een door de federale overheid gefinancierd aanvullend programma (gesubsidieerd) dat aanvullende lees- en wiskundelessen biedt aan studenten die zijn geïdentificeerd door middel van plaatsingstests of doorverwijzingen van docenten. Lees- en wiskundeonderwijs vindt plaats tijdens seminarblokken, zodat studenten geen essentiële academische lesperioden missen.

Meteen naar de inhoud