Fiscaal jaar 2024 Schoolbegrotingshoorzitting

Fiscaal jaar 2024  

SCHOOLBEGROTING ONDERZOEK 

Essex North Shore landbouw- en technische schooldistrict 

KENNISGEVING VAN OPENBARE HOORZITTING

In overeenstemming met Hoofdstuk 71 Sectie 38N van de Algemene Wetten zal de Essex North Shore Agricultural & Technical School Committee op donderdag 2024 maart 9 om 2023 uur een openbare hoorzitting houden over haar voorgestelde begroting voor het boekjaar 5 in Essex North Shore Agricultural & Technische School, Media Center, 30 Maple Street, Hathorne, MA. 

Kopieën van de voorgestelde begroting zijn verkrijgbaar bij het kantoor van de hoofdinspecteur-directeur, Smith Hall, 562 Maple Street, Hathorne, MA.

Deze openbare hoorzitting zal worden gevolgd door een reguliere vergadering van de schoolcommissie.

ENSATSD-begroting voor boekjaar 2024

Meteen naar de inhoud