Voetganger verkeersongeval

Essex Tech-gemeenschap,

Vandaag heeft Essex Technical High School een voetganger verkeersongeval meegemaakt waarbij een student betrokken was. Gelukkig waren de verwondingen van de student niet levensbedreigend en vielen ze relatief mee.

Het administratief en adviserend team reageerde adequaat op de noodsituatie en zorgde ervoor dat de student de vereiste medische zorg kreeg. Daarnaast ondersteunde het team de studenten die direct door de noodsituatie waren getroffen. Essex Technical High heeft protocollen opgesteld om dergelijke situaties aan te pakken en we konden doorgaan met de reguliere schooldag.

Als school hebben we onze begeleidingsmedewerkers ingezet om elke leerling die bij ons bekend is te ondersteunen. Als uw zoon of dochter vanavond echter zorgen met u deelt, neem dan contact op met uw studentendecaan.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur van uw zoon of dochter of met mij via e-mail of telefoon.

Hoogachtend,

Brad Morgan
Principal


Meteen naar de inhoud